Kompetenčni center za razvoj storitev za zagotavljanje trajnostnih delovnih mest v industriji

V okviru javnega razpisa za financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti je podjetje ROBOTEH d.o.o. izpeljalo Strategijo podjetja ROBOTEH d.o.o. za obdobje od leta 2020 do leta 2025 in Kompetenčni center za razvoj storitev za zagotavljanje trajnostnih delovnih mest v industriji

 

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo

- Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si,
- Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter
- SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.